Certificeringen

Dijstra Huisman Infra hanteert al jaren een managementsysteem waarin de aandachtsgebieden Kwaliteit (ISO 9001:2015), Veiligheid (VCA**) en de milieu (CO2-Prestatieladder niveau 3) zijn geïntegreerd.
Het managementsysteem is zodanig praktisch opgezet dat het naadloos aansluit op de manier van werken waar we zelf ook volledig achter kunnen staan.
Wij realiseren ons namelijk terdege dat het bezit van welke certificaten dan ook, nog geen garantie zijn voor de kwaliteit van ons werk en de zorg voor onze medewerkers en voor het milieu.