MVO

Al voor de term Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bekend werd had Dijkstra Huisman Infra een manier van werken die rekening hield met de mens, het milieu en de maatschappij.
Onze medewerkers blijven onze belangrijkste kapitaalgoederen. Wij doen er dan ook alles aan om de fysieke belasting voor onze medewerkers te beperken door de inzet van de nieuwste bestratingstechnieken.
Daarnaast bieden wij onze medewerkers de mogelijkheid om aan hun fysiek te werken in de eigen sportschool van Dijkstra Huisman Infra.
Dijkstra Huisman Infra is een SBB erkend leerbedrijf. Door de interne opleiding van personeel zijn wij enerzijds in staat om mensen vaktechnische kennis bij te brengen, maar leren wij hen ook hoe zij om moeten gaan met opdrachtgevers en omwonenden. Zij zijn namelijk het visitekaartje van ons bedrijf.

Ten aanzien van het milieu zijn wij continu op zoek naar een vermindering van de totale CO2 uitstoot van het bedrijf. Wij monitoren dit door een systematiek waarbij de verschillende milieuaspecten centraal worden geregistreerd. Een en ander is geborgd in een ISO 14001 milieumanagementsysteem. Dit systeem maakt onderdeel uit van onze intergrale bedrijfsvoering en gaat veel verder dan bijvoorbeeld de eisen in de CO2 prestatieladder.

Bij Dijkstra Huisman Infra gaat integriteit boven alles, bij alles wat we doen. Afspraak is afspraak.
Door als bedrijf zelf maatschappelijk verantwoordelijk te handelen, kunnen wij transparante dienstverlening aanbieden.
Daarbij hebben er voor gekozen om ons personeel te ondersteunen bij het ontplooien van initiatieven die een impact hebben op de maatschappij. Dit kan door het financieel ondersteunen van door hen aangedragen initiatieven, maar bijvoorbeeld ook door het beschikbaar stellen van arbeidsmiddelen of materialen voor het realiseren van locale projecten bij bijvoorbeeld sportverenigingen.