CO2-Prestatieladder

Energie actieplan

De maatregelen die wij nemen in het kader van de CO2-reductie zijn verwoord in het energie actieplan. Daarnaast worden ook de reductiedoelstellingen gepresenteerd voor de komende jaren. Dit document wordt halfjaarlijks bijgewerkt.

Energie actieplan

Emissie inventaris

Wij zijn in 2021 begonnen met het bijhouden van de scope 1 en 2 energieverbruik. Door middel van de CO2-footprint wordt dit overzichtelijk weergegeven. De emissie inventaris wordt vanaf 2023 ieder half jaar door ons opgesteld.

Emissie inventaris 2021

Emissie inventaris 2022-1

Emissie inventaris 2022

Emissie inventaris 2023-1

Emissie inventaris 2023

Sector- en keteninitiatieven

Dijkstra Huisman Infra heeft voor het ‘Nederland CO2 Neutraal’ gekozen omdat dit in belangrijke mate verband houdt met onze projectenportefeuille en met name materiĆ«le emissies.

Onze keus voor deelname aan dit initiatief heeft te maken met het feit dat zowel de inhoud van het initiatief als de deelnemende bedrijven en organisaties een bijdrage kunnen leveren aan de CO2-reductie bij onze onderneming.

Sector- en keteninitiatieven

Bewijs van deelname

Communicatieplan

Dijkstra Huisman Infra wil inzichtelijk maken welke acties er worden ondernomen om de CO2 uitstoot binnen de organisatie te verminderen. Hoe we dat doen en hoek we dat bekend maken aan de stakeholders staat in ons communicatieplan.

Communicatieplan

Communicatiebericht 2022

Communicatiebericht 2023

Skao